Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 38 - 2020/2

Een Vliegende Start in het Hoger Onderwijs

Sanne G.A. van Herpen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), 5-19

Gezien de relatief hoge uitval in het eerste studiejaar, heeft Sanne van Herpen in haar proefschrift 'A Head Start into Higher Education' (2019) bestudeerd hoe studenten de overgang naar het hoger onderwijs (HO) ervaren en welk type ondersteuning effectief kan zijn. Participanten in alle...

Meer...   Artikel downloaden

Levensvaardigheden voor studenten

Suzanne Slotboom & Carolien Gravesteijn

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), 41-64

Steeds meer adolescenten in de leeftijd van 16 tot 23 jaar hebben last van mentale druk, wat negatieve gevolgen kan hebben voor hun welbevinden en stu-dieresultaten. Het versterken van levensvaardigheden, zoals zelfmanagement, zorgt ervoor dat studenten zich beter voelen en betere cijfers halen. In...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS