Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 32 - 2014/2

Deze editie downloaden

Excelleren voor iedereen: Nietzsche als inspiratiebron voor het hoger beroepsonderwijs

Henriëtta Joosten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (32), 2, 156-167.

De Europese doelstellingen van groei en banen vragen om grote aantallen professionals die een leven lang willen en kunnen innoveren. Dit vergt van professionals dat ze in staat zijn 'oude' routines in denken en doen los telaten en zich nieuwe routines eigen te maken. Ook in Nederland staat...

Meer...   Artikel downloaden

Evaluatie van de educatieve minor

Ruud van der Aa, Karel Kans & Sylphie Ormskerk

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (32), 2, 168-180.

In 2009 is in Nederland een nieuwe route naar het leraarschap geïntroduceerd die nu op bijna alle Nederlandse universiteiten wordt aangeboden: de educatieve minor. In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs hebben de onderzoeksbureaus Ecorys and ResearchNed een tweejarige...

Meer...   Artikel downloaden

Individuele verschillen in werkplekleren bij leraren in opleiding: een kwestie van motivatie?

Eva Kyndt, Vincent Donche, David Gijbels, Eveline Mertens & Peter Van Petegem

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (32), 2, 181-194.

In deze studie worden individuele verschillen in leren bij studenten in de lerarenopleiding die stage lopen in kaart gebracht aan de hand van het referentiekader van Oosterheert (2001). Daarnaast wordt de relatie tussen deze kenmerken van leren en motivatie verkend vanuit de prestatiedoelentheorie....

Meer...   Artikel downloaden

De invloed van hiërarchische posities op Communities of Learning

Martin Rehm, Daniëlle Verstegen, Simon Beausaert, Wim Gijselaers & Mien Segers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (32), 2, 195-207.

Communities of Learning (CoL) kunnen het leerproces van deelnemers aan onlineleermodules bevorderen. Eerder onderzoek heeft echter nauwelijks aandacht besteed aan de invloed van hiërarchische posities binnen CoL op collaboratieve leerprocessen. In het proefschrift van Martin Rehm (2013) is op...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking: Onderwijs op de universiteit

Stephan Ramaekers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (32), 2, 208-210.

Boekbespreking van: Coonen, H. (2014). Onderwijs op de universiteit. Antwerpen: Garant uitgevers, ISBN 978 90 441 3090 4, 221 pagina's. De auteur, Hubert Coonen, karakteriseert zijn boek in de subtitel als een verkennende studie naar de professionalisering en loopbaanperspectieven van universitair...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS