Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 39 - 2021/3/4

Motiverend lesgeven in het Hoger Onderwijs

Martijn Leenknecht, Lisette Wijnia, Remy Rikers, Sofie Loyens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(3/4), 05-22

In het Hoger Onderwijs verwachten we van studenten dat ze hun eigen leerproces kunnen aansturen en vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om te studeren. Met andere woorden, we verwachten autonome motivatie van studenten. Zowel in theorie als praktijk blijft het een belangrijk vraagstuk hoe deze autonome...

Meer...   Artikel downloaden

Anders dan 'Doctor' of 'PhD'

Maarten M. Van Houten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(3/4), 23-35

Het Nederlandse hoger beroepsonderwijs introduceert in 2022 het Professional Doctorate, het UAS-PD. Internationaal zijn er academische doctoraten waarbij de term professional wordt gebruikt, terwijl een binair onderwijssysteem met separaat professional higher education weinig voorkomt. Dit kan...

Meer...   Artikel downloaden

Studentwaardering honoursonderwijs over vijf jaren

Sharon Holterman-Nijenhuis, Annedien Scheper-Pullen, Elise Eshuis, Irene Visscher- Voerman, Marike Lammers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(3/4), 45-59

Het honoursonderwijs van Saxion rust op vier pijlers: ontwikkeling (persoonlijk en professioneel), community, authenticiteit (leerproces en context) en reflectie. Deze studie geeft inzicht in de studentwaardering van de honoursprogramma's van Saxion over de periode 2015-2019 (N=639). Hiervoor wordt...

Meer...   Artikel downloaden

Onvolprezen praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs

Pieter J.M. Verschuren

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(3/4), 61-76

Over het fenomeen onderzoek bestaan anno 2021 veel misvattingen, onduidelijkheden en verwarring. Zo ook in een recent in dit tijdschrift verschenen artikel van Christis. De problemen gelden vooral het relatief nieuwe praktijkgericht onderzoek. In deze bijdrage worden de twee hoofdvormen van dit...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS